Bij het laden en lossen, bij de normale bedrijfsvoering en bij het onderhoud van schepen komen (gevaarlijke) afvalstoffen vrij. Deze afvalstoffen dienen op grond van de nationale en internationale wet- en regelgeving aan gespecialiseerde bedrijven afgegeven te worden. Deze gespecialiseerde bedrijven moeten in bezit zijn van de vereiste vergunningen. Dat betreft vergunningen krachtens de Wet Milieubeheer en de Wet verontreiniging oppervlaktewater en/of aanwijzingen als Havenontvangstvoorziening (HOV) krachtens de Wet voorkoming verontreiniging door Schepen.

De bedrijven die scheepsafvalstoffen inzamelen en verwerken hebben zich verenigd in de Vereniging van Ondernemingen in de Milieudienstverlening ten behoeve van de Scheepvaart (VOMS). Jaarlijks worden door de leden van de VOMS ca. 600.000 m3 scheepsafvalstoffen ingezameld en verwerkt. Voor het inzamelen en verwerken hebben de leden van de VOMS overal in Nederland bilgeboten, tankwagens, containers, kadevoorzieningen en verwerkingsinstallaties op tal van plaatsen in Nederland 24 uur per dag en 7 dagen in de week beschikbaar.

Naast het behartigen van de belangen van haar leden besteed de VOMS veel aandacht aan voorlichting en promotie. Op deze website vindt u op beknopte wijze informatie over de wettelijke verplichtingen ten aanzien van de afgifte van
scheepsafvalstoffen. Verder kunt u lezen welke soorten scheepsafvalstoffen er zijn en wat er met deze afvalstoffen gebeurt.