Met ingang van 1 januari 2021 moeten ladingtanks waarin als lading persistente drijvende producten (persistent floaters).vervoerd zijn, verplicht worden voorgewassen en moet het waswater daarvan afgegeven wordenl. Het is verboden om het waswater na het reinigen van ladingtanks van deze lading op zee te lozen. Voor de invoering van deze verplichting waren er bij het Havenbedrijf Rotterdam zorgen of er wel voldoende capaciteit voor de te verwachten hoeveelheid van 50.000 m3 beschikbaar zou zijn. Vanuit de VOMS is daarop aangegeven dat er zeker voldoende capaciteit aanwezig is. Door leden van de VOMS is voor de inzameling van deze afvalwater geïnvesteerd in dedicated inzamelmaterieel. Signalen vanuit de leden dat de hoeveelheden achterblijven vormde reden voor de VOMS om na te gaan hoe de afgifte verloopt. 

Ruim 13.000 m3 ingezameld

Uit cijfers van het Havenbedrijf Rotterdam blijkt dat in de periode van 1 januari 2021 tot 1 juni  inzamelaars van scheepsafvalstoffen ruim 13.000 m3 van deze waswaters hebben ingezameld. Met deze 13.000 m3 is aanzienlijk meer ingezameld dan in de voorgaande  jaren, maar blijft de ingezamelde hoeveelheid echter wel  circa 40% achter bij de verwachte hoeveelheden. De VOMS gaat nader onderzoek doen een verklaring voor het verschil in ingezamelde en verwachte hoeveelheden.