Vereniging van Ondernemingen in de Milieudienstverlening ten behoeve van de Scheepvaart

Kerkplein 3

4209 AC Schelluinen

Tel +31 (0) 183 626106

Email: info@scheepsafval.nl