Logo van Rijkswaterstaat, ga naar de homepage.
Naar de homepage van ilent.nl

de internationale organisatie van Havenontvangstvoorzieningen

het Nationaal Instituut voor olie- en vethoudend scheepsbedrijfsafval van de binnenvaart

de website over het Verdrag inzake de verzameling, afgifte en inname van afval in de Rijn- en Binnenvaart

het orgaan van de Verenigde Naties verantwoordelijk voor het voorkomen van verontreiniging van de zeeën en oceanen

informatiepagina van Rijkswaterstaat over het Scheepsafvalstoffenverdrag

informatiepagina van de Inspectie Leefomgeving en Transport over afvalstoffen van de zeevaart